Μπορούμε να επισκευάσουμε και την πιο δύσκολη βλάβη της συσκευής σας καθώς επενδύουμε συνεχώς σε εξοπλισμό, στην εκπαίδευση του προσωπικού και στην νέα τεχνολογία ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε ένα αξιόπιστο αποτέλεσμα ακόμη και στις πιο δυσκολες επισκευεςπου αφορούν εξαρτήματα που είναι αποσπώμενα ή κολλημένα πάνω στην μητρική πλακέτα όπως κοννέκτορες , επαφές φόρτισης, επαφές μπαταριάς, επαφές Hands Free,επαφές SIM κ.ά.

Κύλιση στην Αρχή