Για τη μεταφορά και προσωρινή αποθήκευση προσωπικών και σημαντικών δεδομένων εμπιστευτείτε μας . Μεταφερουμε επαφές από το παλιό σας τηλέφωνο στη νέα σας συσκευή καθώς και άλλους τύπους δεδομένων, όπως συμβάντα ημερολογίου, μηνύματα κειμένου κτλ.

Κύλιση στην Αρχή